„Niepodległa Polska” - to szkolny konkurs oratorski, w którym 21 listopada 2018 roku udział wzięli uczniowie klas IV - VIII naszej Szkoły.

Celami tego konkursu były:

- kształtowanie poczucia tożsamości z kulturą polską i chrześcijańską oraz z żywym językiem polskim,

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy młodych ludzi wobec historii,

- przywiązanie do tradycji i obyczajów,

- uwrażliwienie na kulturotwórcze wartości historyczne,

- nabywanie umiejętności swobodnego wysławiania się na forum.

Udział wzięło czterdzieścioro uczniów z klas IV-VIII. Dwie komisje konkursowe oceniały poprawne odczytanie wylosowanego tekstu (lub jego fragmentu) autentycznego przemówienia Marszałka Piłsudskiego z właściwą modulacją głosową i elementami oratorskimi.

W wyniku przeprowadzonego konkursu w grupie wiekowej

- IV-V klasy zwycięzcą konkursu została Oliwia Matus z klasy VC. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Hanna Toczko z klasy VD, Aleksandra Burak z klasy IVC i Klaudia Janicka z klasy VD

- VI-VIII klasy zwycięzcą konkursu została Klaudia Kleczyńska z klasy VIIIB. Wyróżnieni zostali także: Hubert Milewski z klasy VIIA, Aleksandra Zołotar z klasy VIIIB i Łukasz Rudnik z klasy VIIA.

Zwycięzcy otrzymali Dyplomy dla Najlepszego Mówcy oraz pamiątkowe statuetki. Wyróżnieni uczniowie odebrali pamiątkowe Dyplomy.

 

  • 20181115_112556
  • 20181116_142013
  • 20181115_112535

  • 20181116_133825
  • 20181123_103531
  • 20181115_112519

Dodatkowe informacje