13 grudnia uczestniczyliśmy w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w zajęciach warsztatowych  „Tolerancja jest OK”.

Warsztat ma na celu promowanie pozytywnych postaw wobec odmienności – narodowych, kulturowych, światopoglądowych i jest skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Wiek uczestników nie jest więc przypadkowy. Jest to okres, kiedy młodzież podejmuje pierwsze poważne próby samookreślenia się, zdefiniowania indywidualnej
i społecznej tożsamości. Poprzez film oraz praktyczne działania warsztatowe uświadomiliśmy sobie, że otwartość i tolerancja to niezbędny warunek poznania i zrozumienia otaczającego świata.

Następnie obejrzeliśmy wystawę „Prawa wyborcze kobiet”, która  przedstawia najważniejsze działaczki, w tym pochodzące z Białegostoku, i organizacje promujące przedsięwzięcia na rzecz praw wyborczych kobiet. Dowiedzieliśmy się o okolicznościach, które doprowadziły do uzyskania przez Polki praw wyborczych w pierwszych tygodniach niepodległości. Wywalczono je 28 listopada 1918 roku na skutek dekretu Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, który głosił, iż „wyborcą jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci”.

  • DSC02624-Copy
  • DSC02621-Copy
  • DSC02622-Copy

  • DSC02623-Copy

Dodatkowe informacje