Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 1-8 czerwca trwać będzie rekrutacja  uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej. Szczegóły na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Od 25 maja oddziały przedszkolne wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli  oraz  kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

 Rodzice będą musieli wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem w dniach 15-20 maja (do godz. 15.00). Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres e-mail szkoły. Dostarczenie oryginału deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.

 Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

Szkoła – wznowienie działalności

25 maja szkoła wznawia działalność w okresie pandemii COVID-19. Odbywać się będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie szkół podstawowych oraz  kryteria przyjęcia uczniów na wybrane zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-szkolach.html

 

Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

„Metafora/przysłowie w memach” to konkurs skierowany do klas IV - VIII, którego wyniki przygotowane zostały na Dzień Otwarty Szkoły, tj. 27 lutego 2019 roku. Zadaniem uczniów biorących udział w tym konkursie było przygotowanie memu związanego z polskimi metaforami lub polskimi przysłowiami. Umiejętność taka zakładała konieczność zgłębienia się uczniów w znaczenia polskich słów i przysłów, zrozumienie ich i rozwijanie sprawności dzieci posługiwania się językiem ojczystym (kompetencja kluczowa). Tworząc memy, z wykorzystaniem rad organizatorów - dwóch polonistek, pani Magdaleny Majewskiej i pani Agnieszki Szczbiot, uczniowie kształcili również umiejętność uczenia się (kk), a także wykorzystywali kompetencje informatyczne (kk), gdyż prace swoje przygotowywali samodzielnie w programie PowerPoint. Rywalizacja dzieci uwieńczona została prezentacją najlepszych prac oraz nagrodzona dyplomami i ocenami. Świadomość i ekspresja kulturalna to kolejna kompetencja kluczowa, dzięki której dzieci fachowo podeszły do tematu metafory i przysłowia w języku polskim – wykorzystując współcześnie żywe tematy społeczne oraz skonwencjonalizowane elementy związane z kulturą, podjęły się trudnego zadania przedstawienia wypowiedzi internetowej, humorystycznego obrazka połączonego z tekstem.

Przejdź do memów - kliknij

Dodatkowe informacje