„Metafora/przysłowie w memach” to konkurs skierowany do klas IV - VIII, którego wyniki przygotowane zostały na Dzień Otwarty Szkoły, tj. 27 lutego 2019 roku. Zadaniem uczniów biorących udział w tym konkursie było przygotowanie memu związanego z polskimi metaforami lub polskimi przysłowiami. Umiejętność taka zakładała konieczność zgłębienia się uczniów w znaczenia polskich słów i przysłów, zrozumienie ich i rozwijanie sprawności dzieci posługiwania się językiem ojczystym (kompetencja kluczowa). Tworząc memy, z wykorzystaniem rad organizatorów - dwóch polonistek, pani Magdaleny Majewskiej i pani Agnieszki Szczbiot, uczniowie kształcili również umiejętność uczenia się (kk), a także wykorzystywali kompetencje informatyczne (kk), gdyż prace swoje przygotowywali samodzielnie w programie PowerPoint. Rywalizacja dzieci uwieńczona została prezentacją najlepszych prac oraz nagrodzona dyplomami i ocenami. Świadomość i ekspresja kulturalna to kolejna kompetencja kluczowa, dzięki której dzieci fachowo podeszły do tematu metafory i przysłowia w języku polskim – wykorzystując współcześnie żywe tematy społeczne oraz skonwencjonalizowane elementy związane z kulturą, podjęły się trudnego zadania przedstawienia wypowiedzi internetowej, humorystycznego obrazka połączonego z tekstem.

Przejdź do memów - kliknij

Dodatkowe informacje