Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

Klasy III godz. 9.30 - na hali sportowej

Klasy VIII godz. 10.30 - na hali sportowej

 

Klasy I  godz. 9.15 - w salach lekcyjnych

Klasy II godz. 9.45 - w salach lekcyjnych

 

Klasy IV godz. 9.45 - w salach lekcyjnych

Klasy V godz. 9.30 - w salach lekcyjnych

Klasy VI godz. 9.15 - w salach lekcyjnych

Klasy VII godz. 10.00 - w salach lekcyjnych

 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi w uroczystościach zakończenia roku szkolnego uczestniczą tylko uczniowie. 

 

 

 Kl VI c ,,Książki uczą nas myślenia”

 Uczniowie w ramach realizacji powyższego projektu poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy warto czytać, jeśli tak, to dlaczego, w jaki sposób czytanie wpływa na rozwój jednostki, swobodę wypowiedzi, wyobraźnię, stylistykę wypowiedzi i ortografię.

Na każdej z pięciu jednostek lekcyjnych realizowali zaplanowane zadania. Pierwsze spotkanie miało formę ,,burzy mózgów”, w oparciu o przyniesione na lekcję książki wypowiadali się na ich temat, prezentując najważniejsze wątki. Ustne wypowiedzi zamienili na pisemne na kolejnej części projektu. Sprowokowani do dyskusji poddali głębszej analizie  zawarte instrukcje, wskazówki życiowe, sposoby postępowania, rady, mądrości życiowe – przelali te analizy na kartki papieru. Ulubione, wybrane fragmenty zilustrowali i zaopatrzyli ilustracje we wcześniej wypracowane motta.

Ewaluacja projektu polegała na wykonaniu plakatów w grupach na bazie wcześniej opracowanych materiałów. Plakaty zawierają informacje na temat przeczytanych pozycji książkowych: autorzy, tytuły, krótkie streszczenia, ilustracje do tekstów oraz odpowiedzi na wcześnie postawione pytania problemowe. Przedstawiciele grup zaprezentowali wytwory swojej pracy.

 

Wychowawca  klasy  - Joanna Śliwska

 

  • Photo2
  • Photo4
  • Photo3

  • Photo5
  • Photo1

Dodatkowe informacje