Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

Klasy III godz. 9.30 - na hali sportowej

Klasy VIII godz. 10.30 - na hali sportowej

 

Klasy I  godz. 9.15 - w salach lekcyjnych

Klasy II godz. 9.45 - w salach lekcyjnych

 

Klasy IV godz. 9.45 - w salach lekcyjnych

Klasy V godz. 9.30 - w salach lekcyjnych

Klasy VI godz. 9.15 - w salach lekcyjnych

Klasy VII godz. 10.00 - w salach lekcyjnych

 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi w uroczystościach zakończenia roku szkolnego uczestniczą tylko uczniowie. 

 

 

Kl V A ,,Moja ulubiona książka”

W dn. 30.09.2019 - 21.10.2019 29 uczniów klasy V A uczestniczyło w projekcie czytelniczym pt. ,,Moja ulubiona książka”.

Projekt miał na celu zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą  i młodzieżową, zachęcenie dzieci do czytelnictwa, kształtowanie współpracy w grupie, wykorzystanie  różnych metod plastycznych do wykonywania prac, kształtowanie postawy poszanowania  książek.

Działania klasy były związane z 4 obszarami: Moja ulubiona książka; Ulubiony bohater; Ulubiona książka rodziców z lat dzieciństwa; Zakładka do książki.

Zadania związane z projektem uczniowie wykonywali na 3 godzinach zajęć z wychowawcą . Obszar ,,Ulubiona książka moich rodziców z lat dzieciństwa” był realizowany w domu uczniów wraz z rodzicami.

Na zakończenie projektu przygotowano  wystawę prac uczniów powstałych w czasie trwania projektu.

 

 wychowawca klasy – Grażyna Zadykowicz

 

  • Photo2
  • Photo4
  • Photo3

  • Photo1
  • Photo5

 

 

Dodatkowe informacje