Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

Sprawozdanie z projektu czytelniczego pt: „Z którym bohaterem literackim mógłbyś się zaprzyjaźnić?” w klasie I C

            Czytanie dziecku to najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.  A bycie uczniem klasy pierwszej to duże zmiany w życiu małego człowieka.

            Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

            26 i 27 września czytaliśmy fragmenty książki Marii Kownackiej  ,,Plastusiowy pamiętnik”.  Poznawaliśmy szkolne przygody  Tosi i jej plastelinowego towarzysza Plastusia. Dzieci opisywały jego wygląd , opowiadały historie, które szczególnie im zapadły w pamięci i zapragnęły mieć swojego małego przyjaciela Plastusia.  Zajęcia zakończyliśmy lepieniem z plasteliny  bohatera  i mieszkańca piórnika Tosi.

            23 i 29 października  poznawaliśmy i bawiliśmy się tekstami wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Ocenialiśmy postępowanie bohaterów wierszy ,, Samochwała”, ,,Skarżypyta”, ,,Leń”,  ,,Kwoka”, ,,Ptasie plotki”. Dzieci wyrażały swoją opinie na temat : czy chcieliby zaprzyjaźnić się z kimś takim, dlaczego? Dużą dozę przeżyć emocjonalnych  dały dzieciom zabawy dramowe. Jedna osoba była bohaterem wiersza , a druga kulturalnie i grzecznie nakłaniała ją do zmiany zachowania. Tego typu działania pozwalały   myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swoje opinie.

            W listopadzie poznawaliśmy tajemnice prawdziwej przyjaźni śledząc historię najpiękniejszej rybki w oceanie na podstawie książki Marcusa Pfistera ,, Błysk”.

            Z ciekawymi przygodami mieszkańców pewnej  kamienicy zapoznała nas Maria Terlikowska w książce ,, Drzewo do samego nieba”. Dzieci poznawały na czym polega wzajemna przyjaźń, troska i życzliwość ludzi mieszkających obok siebie, w tym samym bloku.

            A swoje spostrzeżenia i wrażenia przedstawiły w pracach plastycznych, z których zrobiliśmy klasową wystawę.

 

Renata Trochim   I c

 

 • Photo3
 • Photo2
 • Photo1

 

 

 


Dodatkowe informacje