Informuję , że w związku ze strajkiem pracowników oświaty organizowanym przez ZNP w porozumieniu z Forum Związków Zawodowych wszyscy uczniowie  będą mieli zapewnioną opiekę w szkole. Zajęcia będą miały charakter klasowy bądź opiekuńczo – wychowawczy. Świetlica szkolna będzie pracować w godz. 7:00-16:30
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem.
15.04.2019 r. – język polski
16.04.2019 r. – matematyka
17.04.2019 r. – język angielski
Uczniowie przychodzą do szkoły na godz.8:15 z legitymacją szkolą, długopisem z czarnym wkładem ,a na matematykę dodatkowo z linijką.
W dniach egzaminów uczniowie klas I-VII nie mają lekcji. Stołówka szkolna nie pracuje.

Dodatkowe informacje