Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078) na "świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowane ze środków publicznych".

Kliknij po szczegóły:   

Dodatkowe informacje