Kl IV B  ,,Książka lepsza niż tablet”

Klasa IV B realizowała projekt podczas  zajęć wychowawczych  nawiązując do tematów: ,,Książka lepsza niż tablet”, ,,Dlaczego warto czytać? ”, ,,Polecam tę książkę bo…”.

Celem projektu było budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, zachęcenie ich do czytania i sięganie nie tylko po lektury szkolne. Czytanie okazało się zależne od indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów. Zdaniem dzieci książki są źródłem wiedzy i zabawy, poszerzają słownictwo, są nośnikami wartości moralnych.

Czytanie pomaga im przenieść się w świat fantazji i uruchamia wyobraźnię, zachęca do refleksji. Konkurencję stanowią oczywiście intermedia, gry wirtualne i Internet. Podczas projektu dzieci wyrażały swoje zdanie, używały logicznych argumentów i potrafiły wyrazić swoją opinię  na temat czytania, ulubionej książki i lektury szkolnej.

Podsumowując projekt uczniowie wykonali plakat: ,,Książka oknem na świat”.

wychowawca klasy – Katarzyna Mironowicz

 

  • Photo3
  • Photo5
  • Photo2

  • Photo1
  • Photo4

Dodatkowe informacje