Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

Kl IV B  ,,Książka lepsza niż tablet”

Klasa IV B realizowała projekt podczas  zajęć wychowawczych  nawiązując do tematów: ,,Książka lepsza niż tablet”, ,,Dlaczego warto czytać? ”, ,,Polecam tę książkę bo…”.

Celem projektu było budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, zachęcenie ich do czytania i sięganie nie tylko po lektury szkolne. Czytanie okazało się zależne od indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów. Zdaniem dzieci książki są źródłem wiedzy i zabawy, poszerzają słownictwo, są nośnikami wartości moralnych.

Czytanie pomaga im przenieść się w świat fantazji i uruchamia wyobraźnię, zachęca do refleksji. Konkurencję stanowią oczywiście intermedia, gry wirtualne i Internet. Podczas projektu dzieci wyrażały swoje zdanie, używały logicznych argumentów i potrafiły wyrazić swoją opinię  na temat czytania, ulubionej książki i lektury szkolnej.

Podsumowując projekt uczniowie wykonali plakat: ,,Książka oknem na świat”.

wychowawca klasy – Katarzyna Mironowicz

 

 • Photo4
 • Photo1
 • Photo2

 • Photo5
 • Photo3

Dodatkowe informacje