Komunikat do Rodziców i uczniów

 

Od 22 marca do 18 kwietnia nauka we wszystkich klasach odbywa się zdalnie.

Uczniowie klas sportowych realizują wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nadal można organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

W tym okresie, dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

Od 27 marca do 18 kwietnia zamknięte jest również przedszkole. Na wniosek rodzica sprawowana będzie opieka nad dziećmi pracowników medycznych i służb mundurowych.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21:

  • 4 stycznia 2021 r.
  • 5 stycznia 2021 r.
  • 7 stycznia 2021 r.
  • 8 stycznia 2021 r.
  • 25 maj 2021 r.
  • 26 maj 2021 r.
  • 27 maj 2021 r.
  • 4 czerwca 2021 r.

Dodatkowe informacje