Komunikat do Rodziców i uczniów

 

Od 22 marca do 18 kwietnia nauka we wszystkich klasach odbywa się zdalnie.

Uczniowie klas sportowych realizują wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nadal można organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

W tym okresie, dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

Od 27 marca do 18 kwietnia zamknięte jest również przedszkole. Na wniosek rodzica sprawowana będzie opieka nad dziećmi pracowników medycznych i służb mundurowych.

 

Muzeum Historii Polski ogłosiło ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w formie konkursu adresowanego do rodzin. Przedmiotem konkursu zatytułowanego „Spacerownik rodzinny” było opracowanie trasy spaceru tematycznego w przestrzeni lokalnej z uwzględnieniem różnych walorów turystycznych (np. obiekty architektoniczne, pomniki przyrody, potrawy i produkty regionalne, ludzie zasłużeni dla historii lokalnej).

Jury konkursowe postanowiło przyznać trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.

Wyróżnienie zdobyły uczennice naszej szkoły, Ewa i Magda Karczewskie, za plan „Spaceru przez centrum Białegostoku”. Autorki, w swojej pracy, pragnęły zwrócić uwagę mieszkańców miasta i przyjezdnych na historię interesujących obiektów architektonicznych Białegostoku mijanych często w pośpiechu i bez refleksji.

Ponadto jury zdecydowało o publikacji wybranych prac na stronie internetowej Muzeum Historii Polski.

https://muzhp.pl/files/upload/muzeum_online_2021/spacerownik_rodzinny_rozstrzygniecie/wyroznienie_spacer_po_centrum_bialegostoku.pdf

  • SFKC6436
  • MCVN8643

Dodatkowe informacje