Uczennice Natalia Falkowska i Milena Komło (kl. 8c) oraz Eliza Rogowska i Hanna Toczko (kl. 7d) jako laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Obywatelskiego organizowanego przez Kancelarię Sejmu RP i MEiN zostały Posłankami XXVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Uczestnicy konkursu musieli przygotować pracę plastyczną, wypracowanie lub projekt multimedialny na temat "Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów kardynała". https://sdim.sejm.gov.pl/SDiM_Media_2021.nsf/files/przewodnik/%24File/przewodnik.pdf

Inauguracyjna Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się 1 czerwca 1994 roku z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej – prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. W ławach Sali Plenarnej Sejmu zasiedli wtedy posłowie i posłanki wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie. Celem projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich,  upowszechnianie  wśród  młodzieży  wiedzy na  temat zasad  działania polskiego sejmu i demokracji parlamentarnej, a także aktywizacja młodych ludzi na rzecz własnego środowiska lokalnego.

Udział w SDiM to niezapomniana przygoda, niestety ze względu na pandemię wirusa
i spowodowane nią obostrzenia sanitarne, nie odbędzie się plenarne posiedzenie w gmachu przy ul. Wiejskiej.

Dodatkowe informacje