Komunikat do Rodziców i uczniów

 

Od 22 marca do 18 kwietnia nauka we wszystkich klasach odbywa się zdalnie.

Uczniowie klas sportowych realizują wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nadal można organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

W tym okresie, dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

Od 27 marca do 18 kwietnia zamknięte jest również przedszkole. Na wniosek rodzica sprawowana będzie opieka nad dziećmi pracowników medycznych i służb mundurowych.

 

Lista laureatów w  konkursie wojewódzkim

„Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka”

kl I – III

I miejsce  Jakub Gasperski – Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku

II miejsce Weronika Figiel – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

III miejsce Arkadiusz Purta – Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

III miejsce Lena Polińska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

kl IV – VIII

I miejsce Roksana Chodziutko – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce Angelika Chodziutko – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce Maciej Hlebowicz – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

III miejsce Michał Winnicki – Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

Wyróżnienia

Aleksandra Mościcka – Szkoła Podstawowa w Sokołach

Julia Kurek – Zespół Szkół w Szumowie

 

Lista laureatów w  konkursie wojewódzkim

„Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”

 I miejsce Roksana Chodziutko – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce Filip Nojszewski – Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

II miejsce Angelika Chodziutko – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

III miejsce Sebastian Bogucki – Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Studziankach

 

Lista laureatów w międzyszkolnym konkursie

fotograficzno-plastycznym

„Z książką Ci do twarzy”

 

W kategorii plastycznej

kl I - III

I miejsce Aleksandra Pycz – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce Emilia Tarasiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

III miejsce Maja Iwanowicz – Szkoła Podstawowa Nr 24  Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

kl IV – VIII

I miejsce Natalia Walasek – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce Martyna Ciesielska – Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

III miejsce Lena Iwanowicz – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

III miejsce Martyna Rapicka – Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Studziankach

Wyróżnienia:

Maja Znorowska – Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

Natalia Dudzińska – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

 

W kategorii fotograficznej

 

I miejsce  Kacper Rynkiewicz – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

I miejsce Wiktoria Zalewska – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

II miejsce Mateusz Rynkiewicz – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

II miejsce Michał Ochocki – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

III  miejsce  Angelika Chodziutko – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

III miejsce  Aleksandra Pietrusewicz – Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

 

 

Gratulujemy wszystkim laureatom!

 

O terminie i sposobie odebrania nagród powiadomimy po feriach zimowych na stronie internetowej szkoły.

 

Organizatorzy

Dodatkowe informacje