Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 1. Od dnia 18.01.2020 r. w klasach I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w szkole,
  w ścisłym reżimie sanitarnym, w przydzielonych uczniom salach zgodnie z planem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. (szczegółowe informacje
  u wychowawców klas).
 2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.30. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie, których rodzice pracują. Ważne jest przeanalizowanie, czy rodzice mogą skrócić czas przebywania dziecka w świetlicy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 3. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom klas I – III według wcześniej funkcjonującego harmonogramu.
 4.  Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej wg wcześniej ustalonych zasad, zgodnie z rozkładem lekcji.
 5. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu realizują zajęcia zdalne w szkole.
 6. Zajęcia sportowe realizowane w oddziałach sportowych odbywa się w szkole według ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego tych klas).
 7. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne
  i specjalistyczne w klasach I – III są prowadzone stacjonarnie, zaś w klasach IV – VIII zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.
 8. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian.
 9. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii według wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W sprawach dotyczących poszczególnych oddziałów, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą kontaktować się z Państwem nauczyciele i wychowawcy.

Joanna Chilmon - dyrektor

 

Lista laureatów w  konkursie wojewódzkim

„Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka”

kl I – III

I miejsce  Jakub Gasperski – Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku

II miejsce Weronika Figiel – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

III miejsce Arkadiusz Purta – Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

III miejsce Lena Polińska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

kl IV – VIII

I miejsce Roksana Chodziutko – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce Angelika Chodziutko – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce Maciej Hlebowicz – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

III miejsce Michał Winnicki – Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

Wyróżnienia

Aleksandra Mościcka – Szkoła Podstawowa w Sokołach

Julia Kurek – Zespół Szkół w Szumowie

 

Lista laureatów w  konkursie wojewódzkim

„Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”

 I miejsce Roksana Chodziutko – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce Filip Nojszewski – Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

II miejsce Angelika Chodziutko – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

III miejsce Sebastian Bogucki – Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Studziankach

 

Lista laureatów w międzyszkolnym konkursie

fotograficzno-plastycznym

„Z książką Ci do twarzy”

 

W kategorii plastycznej

kl I - III

I miejsce Aleksandra Pycz – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce Emilia Tarasiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

III miejsce Maja Iwanowicz – Szkoła Podstawowa Nr 24  Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

kl IV – VIII

I miejsce Natalia Walasek – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

II miejsce Martyna Ciesielska – Zespół Szkół w Turośni Kościelnej

III miejsce Lena Iwanowicz – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

III miejsce Martyna Rapicka – Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Studziankach

Wyróżnienia:

Maja Znorowska – Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

Natalia Dudzińska – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

 

W kategorii fotograficznej

 

I miejsce  Kacper Rynkiewicz – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

I miejsce Wiktoria Zalewska – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

II miejsce Mateusz Rynkiewicz – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

II miejsce Michał Ochocki – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

III  miejsce  Angelika Chodziutko – Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

III miejsce  Aleksandra Pietrusewicz – Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

 

 

Gratulujemy wszystkim laureatom!

 

O terminie i sposobie odebrania nagród powiadomimy po feriach zimowych na stronie internetowej szkoły.

 

Organizatorzy

Dodatkowe informacje