Do kręgowców należą ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Ich wspólną cechą jest szkielet wewnętrzny, w którym można wyróżnić czaszkę ochraniającą mózg oraz zbudowany z licznych kręgów kręgosłup. Tylko ptaki i ssaki są stałocieplne, to znaczy temperatura ich ciała nie zależy od temperatury otoczenia.

Uczniowie klas szóstych z zaangażowaniem analizowali powyższą tematykę, zgłębiali tajniki procesów życiowych kręgowców, poznawali środowiska życia i ich rolę w przyrodzie.

Dodatkowe informacje