Logo

 

Oddziały przedszkolne

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego odbywa się w dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

W królestwie zwierząt kręgowych

 Do kręgowców należą ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Ich wspólną cechą jest szkielet wewnętrzny, w którym można wyróżnić czaszkę ochraniającą mózg oraz zbudowany z licznych kręgów kręgosłup. Tylko ptaki i ssaki są stałocieplne, to znaczy temperatura ich ciała nie zależy od temperatury otoczenia.

Uczniowie klas szóstych z zaangażowaniem analizowali powyższą tematykę, zgłębiali tajniki procesów życiowych kręgowców, poznawali środowiska życia i ich rolę w przyrodzie.

Dodatkowe informacje