Logo

Ogłoszenie dla Nauczycieli:


Spotkanie nauczycieli w związku z przygotowaniem nowego roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) 

o godz. 10.00.

 

Rada pedagogiczna odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. (piątek) 

o godz. 10.00.

 


Regulamin wypożyczalni

 

Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

Wypożyczoną książkę trzeba szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie cztery  książki, w tym jedną z wykazu lektur języka polskiego.

Wypożyczoną książkę należy zwrócić w terminie  dwóch tygodni, lekturę – po tygodniu.

Nie wolno wynosić z biblioteki żadnych książek bez zgody bibliotekarza.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić lub ofiarować inną (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

W przypadku zmiany szkoły, uczeń powinien rozliczyć się z wypożyczonych książek.

 

Dodatkowe informacje