Logo


Stypendia szkolne

Proszę o przynoszenie faktur na stypendia szkolne za okres I-VI 2018r.

Dokumenty szkolne


Statut Szkoły 

Koncepcja Pracy Szkoły 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły w roku szkolnym 2017/2018   

 

Dodatkowe informacje