Logo

Informacja od logopedy


Rodzice mogą zgłaszać się do logopedy w godzinach:

czwartek 9.15 – 15.15

piątek 8.40 – 14.40

Działania projektowe

Główne działania planowane przez szkołę to:

1. Przygotowanie szkoły do uczestnictwa w projekcie.

2. Przygotowanie językowe i kulturowe uczestników.

3. Przygotowanie w zakresie stosowania TIK w pracy szkolnej.

4. Stosowanie TIK w praktyce szkolnej na co dzień.

5. Wyjazdy na szkolenia.

6. Działania podejmowane przez uczestników projektu po zakończeniu szkoleń.

7. Dzielenie się wiedzą i upowszechnianie wyników.

8. Monitorowanie i ewaluacja projektu.

9. Raportowanie.

Dodatkowe informacje