Biblioteka  przy Szkole Podstawowej nr 21

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku, ul. Polowa 7/1

15 - 612 Białystok

 

serdecznie zaprasza do udziału VIII edycji wojewódzkiego konkursu

 na prezentację multimedialną 

Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości

 

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie prezentacji Power Point na temat 

„Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”  d

(do pobrania )

 

Cele konkursu:

• rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 

• rozwijanie kompetencji informatycznych wśród dzieci i młodzieży

• pogłębianie wiedzy na temat historii bibliotek 

• rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni

• przybliżenie biblioteki i czytelni jako nowoczesnego miejsca pracy ucznia

 

1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych i  gimnazjów województwa podlaskiego.

2.Praca konkursowa powinna być  samodzielnie  wykonaną  prezentacją  multimedialną.

3.Prezentacja powinna składać się minimum z 10 slajdów. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.

4.Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.

5.Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu i przydatność edukacyjna wykonanej pracy.

6.Do  prezentacji   należy  dołączyć  wypełniony Załącznik nr 1

7.Gotowe prace powinny być dostarczone do 06.11.2017r. do Szkoły Podstawowej  nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku z dopiskiem „konkurs na prezentację multimedialną  - Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”

8.Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja powołana przez organizatora, a osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

9.Organizatorzy nie zwracają prac oraz zastrzegają sobie prawo ich wykorzystania  do celów edukacyjnych.

10.Dodatkowych informacji udziela Anna Karpowicz  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – tel. 85 6610332 w. 113

 

 

Załącznik nr 1

 

Karta uczestnika w konkursie wojewódzkim

 

Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości

 

 

 

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Klasa: . . . . . . . . . 

 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon / e-mail opiekuna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Szkoła – adres, telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        ……………………………………………..

             miejscowość, data                              podpis autora prac/rodzica (opiekuna prawnego)

 

Dodatkowe informacje