Logo

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych,

do klas  I  oraz do klas  IV  sportowychSzkołach Podstawowych

prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

odbędzie w dniach 1 - 9 marca 2018r. 


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Osiągnięcia uczniów naszej szkoły w Wojewódzkim konkursie krasomówczym.

23.11.2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim konkursie krasomówczym pt. „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. 

Zadaniem każdego uczestnika było przedstawienie wybranej legendy o Podlasiu. 

Występy uczniów oceniało  jury w składzie: dr Grażyna Charytoniuk – Michiej pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku - przewodnicząca, Barbara Troc kierownik Filii Nr 9 Książnicy Podlaskiej, Taisa Jakubowska nauczyciel bibliotekarz i polonista.

Wśród nagrodzonych było dwoje uczniów naszej szkoły: Łukasz Rudnik z kl VIA - zdobywca I miejsca za „Legendę o tym, jak to jeleń wskoczył do łomżyńskiego herbu” oraz Izabela Cecylia Klim z kl VII B za przedstawienie legendy „Wasilków - Święta Woda”, która otrzymała wyróżnienie. 

Uczniów do konkursu przygotowała p. Anna Karpowicz.

 

 

Dodatkowe informacje