Biblioteka  przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku, ul. Polowa 7/1

15 - 612 Białystok

 

serdecznie zaprasza do udziału w X edycji wojewódzkiego konkursu

 na prezentację multimedialną

Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie prezentacji Power Point na temat

„Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości"

 

Regulamin konkursu i załącznik do pobrania znajdują się w pliku: 

Biblioteka  przy Szkole Podstawowej nr 21 Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku, ul. Polowa 7/1

15 - 612 Białystok

 

Serdecznie zaprasza do udziału w X edycji wojewódzkiego konkursu  

na fraszkę lub wiersz

Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie wiersza lub fraszki na temat

„Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.

 

 Regulamin konkursu i załącznik do pobrania znajdują się w pliku: 

 

Dodatkowe informacje