OGŁOSZENIE

Opłatę za obiady za okres od 01.03 – 31.03.2021

należy wpłacać przelewem do 07.03.2021 na rachunek bankowy szkoły

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 Kwota do zapłaty: kl. I – III

23 dni x 3,00 zł = 69,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”

 

 

Dodatkowe informacje