OGŁOSZENIE

Opłatę za obiady za okres od 18.01 – 29.01.2021

należy wpłacać przelewem do 15.01.2021 na rachunek bankowy szkoły

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 Kwota do zapłaty: kl. I – III

10 dni x 3,00 zł = 30,00 zł   

 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

Dodatkowe informacje