Logo

Ogłoszenie dla Nauczycieli:


Spotkanie nauczycieli w związku z przygotowaniem nowego roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) 

o godz. 10.00.

 

Rada pedagogiczna odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. (piątek) 

o godz. 10.00.

 

Opłaty za żywienie czerwiec 2018

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Opłatę za obiady za okres od 04.06– 21.06.2018

 

należy wpłacać przelewem do 07.06.2018 na rachunek bankowy szkoły

 

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 

 Kwota do zapłaty: kl. I – VII

 

14 dni x 3,00 zł = 42,00 zł

 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dodatkowe informacje