Logo

Opłaty za żywienie styczeń 2018

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Proszę  nie wnosić żadnych opłat w miesiącu grudniu 2017 dotyczących miesiąca stycznia 2018 r.

 

(żywienie, pobyt w przedszkolu)

 

Opłatę za obiady za okres od 02.01 – 19.01.2018

 

należy wpłacać przelewem do 07.01.2018 na rachunek bankowy szkoły

 

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 

 Kwota do zapłaty: kl. I – VII

 

13 dni x 3,00 zł = 39,00 zł

 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

 

 


 

 

Dodatkowe informacje