Logo

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych,

do klas  I  oraz do klas  IV  sportowychSzkołach Podstawowych

prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

odbędzie w dniach 1 - 9 marca 2018r. 


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Opłaty za żywienie marzec 2018

 

OGŁOSZENIE

Opłatę za obiady za okres od 01.03– 28.03.2018

 

należy wpłacać przelewem do 07.03.2018 na rachunek bankowy szkoły

 43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 Kwota do zapłaty: kl. I – VII

 20 dni x 3,00 zł = 60,00 zł

 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

 Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

W czasie  rekolekcji obiadybędą wydawane.

 

 

 

 


 

 

Dodatkowe informacje