Logo

Informacja od logopedy


Rodzice mogą zgłaszać się do logopedy w godzinach:

czwartek 9.15 – 15.15

piątek 8.40 – 14.40

Opłata za żywienie październik 2017

OGŁOSZENIE

 

Opłatę za żywienie w oddziale przedszkolnym za okres

 

02.10 – 31.10.2017

 

 należy wpłacać przelewem do 07.10.2017 na rachunek bankowy szkoły

 

43-1240-1154-1111-0010-3576-0886

 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok

 

 

Ilość dni żywieniowych 22 dni (02.10 – 31.10.2017) w tym należy uwzględnić 13.10.2017 dzień wolny w szkole według złożonej deklaracji.

śniadanie – 1,50 zł, obiad  2,50 zł, podwieczorek 1,20 zł

 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady”.

 

 

 

Dodatkowe informacje