Logo

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych,

do klas  I  oraz do klas  IV  sportowychSzkołach Podstawowych

prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

odbędzie w dniach 1 - 9 marca 2018r. 


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Patron szkoły - Piłsudski w walce o niepodległość


Piłsudski w walce o niepodległość


W PPS-ie J.Piłsudski działał w Organizacji Bojowej. Piłsudski planował, że w przyszłości stanie się ona organizatorem sił zbrojnych, które walczyć będą w powstaniu przeciwko zaborcom, by odzyskać niepodległość Polski. Powstał Związek Walki Czynnej. Piłsudski czekał na dogodny moment osłabienia Rosji; a tymczasem tworzył Drużyny i Związki Strzeleckie i został Komendantem Głównym. W chwili wybuchu I wojny światowej w 1914 roku, gdy zaborcy stanęli do walki przeciwko sobie, nastąpił oczekiwany przez Piłsudskiego moment. 3 sierpnia 1914r. W krakowskich Oleandrach została sformowana ze słuchaczy szkół oficerskich, Drużyn i Związków Strzeleckich kompania kadrowa złożona ze 144 ludzi pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego. Przed ich wymarszem Józef Piłsudski wygłosił do nich przemówienie, w którym powiedział: „Jesteście żołnierzami polskimi (...) Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały (...) Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska.” 6 VIII żołnierze wyruszyli do Królestwa (zabór rosyjski). 13 VIII zapadła decyzja o organizowaniu Legionów Polskich za zgodą władz austriackich. Żołnierze mieli bezgraniczne zaufanie do swego Komendanta. W tym też roku powstała sławna I Brygada, wchodząca w skład armii austriackiej. Żołnierze J.Piłsudskiego nazywali Komendantem lub Dziadkiem, zbliżał się wówczas do 50 - tki. W lipcu 1917 roku legioniści odmówili złożenia przysięgi wierności cesarzowi Austro-Węgier, za co wielu aresztowano lub internowano. W nocy z 21 na 22 lipca 1917r. zostali też aresztowani Piłsudski i Sosnkowski i wkrótce przewiezieni do więzienia w Magdeburgu w Niemczech. Do Polski wrócił dopiero 10 listopada 1918r., gdy wojna się zakończyła, ale kraj był w chaosie i nie było jednego rządu ale trzy: w Lublinie, Krakowie i Warszawie.

 

11 listopada w godzinach wieczornych przejął Piłsudski władzę naczelną nad wojskiem. 22 listopada objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.

 

Dodatkowe informacje