Logo

Wesołych, zdrowych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia 3 września! Klauzulę RODO znajdziecie Państwo w zakładce  O szkole / Dokumenty szkolne

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

1. Oddziały przedszkolne 0:

- podręczniki do nauki religii rodzice zakupują wg załączonego wykazu,

-  zestaw materiałów pomocniczych rodzice zakupują we wrześniu.

2. Kl. I - VIII:

- rodzice dokonują zakupu podręczników do nauki religii wg załączonego wykazu,

- pozostałe podręczniki i ćwiczenia do kl. I - VIII są nieodpłatne (dotacja MEN) i zostaną wypożyczone  uczniom z biblioteki szkolnej we wrześniu 2018 r.


Bios Life Long Centre

Bios Life Long Learning Centre ("Bios")  jest prywatną organizacją znajdującą się w Nikozji na Cyprze. Jej główną działalnością jest organizowanie szkoleń dla nauczycieli, zarówno na lokalnym jak i na europejskim poziomie w zakresie:

- metodyki nauczania języków obcych

- korzystania z mediów i technologii w nauczaniu i komunikacji międzykulturowej.

W ramach programu LLP "Bios" czterokrotnie oferowało szkolenia w katalogu Grundtvig / Comenius, które odbyły się 15 razy w terminie od listopada 2009 do listopada 2013 roku:

CY - 2010-061 - 009 / Interactive media for interactive teaching and learning

CY - 2010-049 - 006 / Shoot, Cut and Upload - Creating audiovisual material for language teaching

CY - 2010-048 - 001 / With sound and images - creating audiovisual material for language teaching

CY - 2009-045-005 / Greek Live – Techniques for motivating students in Greek as a foreign language teaching 


Inne działania " Bios " to:

- Koordynacja w partnerstwie Grundtviga "Audiovisual Media in L2 teaching and learning" we współpracy z: Centrum Językowe / London School of Economics , Institut für Interkulturelle Kommunikation / Βerlin i Liceo Matteo Raeli / Noto ( CY - GRU - MULPART -2012- 5 ) http://audiovisualmediablog.wordpress.com/

- Koordynacja Grundtvig Learning Partnership "The threads that connects us"  z udziałem instytucji z 6 krajów UE ( CY - GRU - MULPART - 2010) http://threadsthatconnectus.wordpress.com/

- Lokalne szkolenia nauczycieli dotyczące umiejętności korzystania z mediów i korzystania z materiałów audiowizualnych w nauczaniu

- Wsparcie i doradztwo lokalnych grup młodzieżowych w ramach projektów młodzieżowych w zakresie komunikacji międzykulturowej i umiejętności korzystania z mediów, np. Youth in Action project CY-12-14-2010-R5 "Films in intercultural communication" or Youth in Action project CY-12-15-2012-R2 “Interculturally Interactive”

- Działania informacyjne dotyczące projektów europejskich i wskazówek dla nauczycieli realizowanych w różnych szkołach

 

Szkoła wybrała Bios Life Long Learning Centre jako partnera do swojego projektu ze ze względu na wieloletnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń dla nauczycieli, zarówno na lokalnym jak i na europejskim poziomie, m. in. w zakresie w ramach dawnego programu Comenius, dotyczących wykorzystania mediów interaktywnych, umiejętności korzystania z mediów i innych kwestii związanych z zastosowaniem technologii w nauczaniu. Poprzez udział tej organizacji w szeregu projektach europejskich, z których ostatnią jest koordynacja projektu partnerskiego "Audiovisual Media for L2 teaching". BIOS stałe uaktualniania wiedzę i specjalistyczne umiejętności swoich trenerów i rozwój nowych materiałów dydaktycznych. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i kontynuacji tego typu szkoleń.  Trenerzy BIOS-u to profesjonaliści posiadający wieloletnią międzynarodową praktykę.

Dodatkowe informacje