Logo

 

Oddziały przedszkolne

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego odbywa się w dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Działania projektowe

Główne działania planowane przez szkołę to:

1. Przygotowanie szkoły do uczestnictwa w projekcie.

2. Przygotowanie językowe i kulturowe uczestników.

3. Przygotowanie w zakresie stosowania TIK w pracy szkolnej.

4. Stosowanie TIK w praktyce szkolnej na co dzień.

5. Wyjazdy na szkolenia.

6. Działania podejmowane przez uczestników projektu po zakończeniu szkoleń.

7. Dzielenie się wiedzą i upowszechnianie wyników.

8. Monitorowanie i ewaluacja projektu.

9. Raportowanie.

Dodatkowe informacje