Logo

Wesołych, zdrowych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia 3 września! Klauzulę RODO znajdziecie Państwo w zakładce  O szkole / Dokumenty szkolne

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

1. Oddziały przedszkolne 0:

- podręczniki do nauki religii rodzice zakupują wg załączonego wykazu,

-  zestaw materiałów pomocniczych rodzice zakupują we wrześniu.

2. Kl. I - VIII:

- rodzice dokonują zakupu podręczników do nauki religii wg załączonego wykazu,

- pozostałe podręczniki i ćwiczenia do kl. I - VIII są nieodpłatne (dotacja MEN) i zostaną wypożyczone  uczniom z biblioteki szkolnej we wrześniu 2018 r.


Działania projektowe

Główne działania planowane przez szkołę to:

1. Przygotowanie szkoły do uczestnictwa w projekcie.

2. Przygotowanie językowe i kulturowe uczestników.

3. Przygotowanie w zakresie stosowania TIK w pracy szkolnej.

4. Stosowanie TIK w praktyce szkolnej na co dzień.

5. Wyjazdy na szkolenia.

6. Działania podejmowane przez uczestników projektu po zakończeniu szkoleń.

7. Dzielenie się wiedzą i upowszechnianie wyników.

8. Monitorowanie i ewaluacja projektu.

9. Raportowanie.

Dodatkowe informacje