Biblioteka klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku oferuje blisko 100 książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej. Książki dobierane są przez nauczycieli bibliotekarzy z uwagą i troską o jak najwyższą jakość zawartych w nich treści.

 

W ostatnich latach rodzice, nauczyciele i i nne osoby pracujące z młodzieżą zaczęły szczególną uwagę poświęcać tematowi przemocy wśród dzieci. Efektem tego są liczne publikacje dostarczające informacji na temat agresji i jej rozwoju w dzieciństwie, a także przedstawiające środki zaradcze i sprawdzone metody interwencji. W Bibliotece dostępne są na ten temat następujące pozycje:

Heike Baum - 'Prawie pękam ze złości! O radzeniu sobie z agresją i gniewem'

Karl E. Dambach - 'Mobbing w szkole'

Suzanne Guerin - 'Przemoc i prześladowanie w szkole'

Renata Knez - 'Saper czyli jak rozminować agresję'

Sarah Lawson - 'Jak pomóc zastraszonemu dziecku'

Rosemarie Portmann - 'Przemoc wśród dzieci'

Ron Potter-Efron - 'Życie ze złością'

Joachim Rumpf - 'Krzyczeć, bić, niszczyć'

        Szybki rozwój naszej cywilizacji wymaga elastyczności i umiejętności podejmowania nowych wyzwań. Jest to szczególnie trudne dla dzieci, otoczonych nowinkami technologicznymi, dorastającymi w konsumpcyjnym raju. Problemy uzależnienia od gier komputerowych i Internetu, czy wartościowania przez pryzmat posiadania stają się coraz bardziej powszechne. Z pomocą mogą przyjść książki poruszające te zagadnienia, tj:

Andrea Broun - 'Mniej...to znaczy więcej czyli jak radzić sobie z dziecięcą konsumpcją i zapobiegać uzależnieniom'

Bruce Eimer - 10 sposobów jak pokonać lęk przed zmieniającym się światem'

Thomas Feibel - 'Zabójca w dziecinnym pokoju'

Mark Griffiths -' Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania'

Krzysztof Zajączkowski - 'Profilaktyka uzależnień, a wartości'

             Niekiedy zapanowanie nad zachowaniem dziecka stanowi nie lada wyzwanie. Jednak nie zawsze nieprzeciętne reakcje wynikają ze złej woli dziecka, a opinia urwisa nie zawsze jest sprawiedliwa. Diagnoza lub wykluczenie pewnych zaburzeń typu ADHD, nerwicy lękowej, zespołu Aspergera jest pierwszym krokiem do poprawy jakości życia zarówno dziecka, jak i jego otoczenia. Polecamy:

Judith Bemis - 'Pokonac lęki i fobie'

Archibald Hart - 'Twoje dziecko i stres'

Janet E. Heininger - 'Od chaosu do spokoju'

Artur Kołakowski - 'ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej'

Sara G.Mattis - 'Lęk i fobie nastolatków'

Rosemarie Portmann - 'Dzieci a stres'

            Szybko zmieniające się wymogi dnia codziennego i lęk temu towarzyszący są powszechnie doznawane przez dzieci. Jednym ze sposobów wspierania najmłodszych jest odkrywanie roli literatury, a szczególnie baśnie i bajek, które pomagają zrozumieć świat, kompensują niezaspokojone potrzeby, przedstawiają inne wzory myślenia i działania, a tym samym budują zasoby osobiste, stymulują rozwój. Uwrażliwiają na piękno i dobro. Polecamy:

Boris Brett - 'Bajki, które leczą'

Maria Molicka - 'Bajko-terapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii'

Maria Molicka - 'Bajki Terapeutyczne czI i cz.II'

Dorota Zawadzka - 'Siedem supełków. Bajki, które pomagają wychować'

            Droga do osiągnięć w nauce nie jest prosta. Dlatego tak ważne jest by od samego początku towarzyszyć dziecku w tym procesie. Wskazówki i rady zawarte w poniższych książkach ułatwią opiekunom zrozumienie jego istoty, jaką wydaje się być poczucie własnej wartości dziecka i odpowiednia motywacja ze strony rodziców i nauczycieli. Polecamy:

Christina Buchner - 'Sukces w szkole jest możliwy'

Jagoda Cieszyńska - 'Kocham uczyć czytać'

Martin V.Covington - 'Motywacja do nauki'

Ronald D.Davis - 'Dar uczenia się'

Adele Faber - 'Jak mówić, żeby dzieci się uczyły'

Christie Kaniak-Urban - 'Każde dziecko ma swoje mocne strony'

Sigrid Leo - 'Nagle wszystko rozumiem!'

Beata Oelszlaeger - 'Jak uczyć uczenia się?'

Robert J. Sternberg - 'Jak nauczyć dzieci myślenia?'

            Ostatnie badania wykazały, że oglądanie telewizji i Internetu stanowią najpopularniejsze formy spędzania wolnego czasu przez dzieci. Mogą być one wspaniałymi narzędziami służącymi edukacji, lecz liczne doświadczenia wykazują, że dzieci najlepiej uczą się poprzez aktywne działanie. Gry i zabawy prowadzą do wzmocnienia poczucia własnej wartości, podnoszą zdolność komunikacji, rozwijają inteligencję i wyobraźnię, uczą właściwych reakcji i emocjo, a także przekazują radość ze zdobywania wiedzy.  Rodziców zainteresowanych tym tematem odsyłamy do:

Ann Donelly - 'Gry i zabawy dla dzieci'

Birgit Fuchs - 'Gry i zabawy na dobry klimat w grupie'

Renate Fischer-Tietze - 'Nie ma głupich dzieci'

Josef Griesbeck - 'Zabawy uczące współzawodnictwa i wygrywania'

Heine Krombholz - 'Radość z ruchu na swiezym powietrzu'

Josette i Ba Luvmour - 'Wszyscy wygrywamy'

            Na koniec chciałabym polecić książki dotyczące samodoskonalenia, ktore również znalazły się w naszych zbiorach/ Rozwój wewnętrzny trwa przecież całe życie i nie dotyczy tylko naszych dzieci. Jego poziom wpływa nie tylko na jakość naszego życia, ale także na życie innych. Samodoskonalenie pomaga być lepszym rodzicem i człowiekiem. W tym zakresie polecamy:

Meredith Balbin - 'Twoja rola w zespole'

Nathaniel Branden - 'Jak dobrze być sobą'

Mira Montana Czarowowska - 'Przyjazne porozumiewanie się'

Windy Dryden - 'Asertywność krok po kroku'

Mary Hartley - 'Jak słuchać, by ludzie do nas mówili'

James w. Pennebaker - 'Otwórz się. Uzdrawiająca siła wyrażania emocji'

            Serdecznie zapraszamy do Biblioteki, przypominając, że korzystanie z niej jest bezpłatne i ogólnodostępne. Nauczyciele Bibliotekarze służą radą i pomocą przy wyborze lektury.

Do zobaczenia!

Dodatkowe informacje