NAGRODY w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

Janusz Korczak

...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy,

niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar

 

 

Dodatkowe informacje