Logo

Ogłoszenie dla Nauczycieli:


Spotkanie nauczycieli w związku z przygotowaniem nowego roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się

27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) 

o godz. 10.00.

 

Rada pedagogiczna odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. (piątek) 

o godz. 10.00.

 

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Ogłoszenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Załączniki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dodatkowe informacje