Logo

 

Oddziały przedszkolne

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego odbywa się w dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Ogłoszenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Załączniki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dodatkowe informacje