Logo

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę artykułów spożywczych

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w trybie zapytania ofertowe do Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku  ogłoszonym w dniu 31.07.2014r.

Pobierz 

 

 

 

Przetarg na dostawę artykułów żywieniowych

 

Zapytanie ofertowe 

SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 A 

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 B 

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 C 

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 D 

Wzór umowy - zał. nr 3 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 4 

 

 

Dodatkowe informacje