Logo

 

Oddziały przedszkolne

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego odbywa się w dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016

 

Zapytanie ofertowe  

SIWZ  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 A  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 B  

Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 C  

Kosztorys ofertowy - zal. nr 2 D  

Wzór umowy 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę artykułów spożywczych

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w trybie zapytania ofertowe do Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku  ogłoszonym w dniu 31.07.2014r.

Pobierz 

 

 

 

Dodatkowe informacje