Logo

Wesołych, zdrowych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia 3 września! Klauzulę RODO znajdziecie Państwo w zakładce  O szkole / Dokumenty szkolne

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

1. Oddziały przedszkolne 0:

- podręczniki do nauki religii rodzice zakupują wg załączonego wykazu,

-  zestaw materiałów pomocniczych rodzice zakupują we wrześniu.

2. Kl. I - VIII:

- rodzice dokonują zakupu podręczników do nauki religii wg załączonego wykazu,

- pozostałe podręczniki i ćwiczenia do kl. I - VIII są nieodpłatne (dotacja MEN) i zostaną wypożyczone  uczniom z biblioteki szkolnej we wrześniu 2018 r.


Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w roku szk. 2016/2017


Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ  

Załącznik nr 1a do SIWZ   

Załącznik nr 1b do SIWZ   

Załącznik nr 1c do SIWZ   

Załącznik nr 1d do SIWZ   

Załącznik nr 1e do SIWZ   

Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 projekt umowy 

Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ 

 

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
w trybie zapytanie ofertowe 
do Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
ogłoszonym 
w dniu 05.08.2015 r.


Do pobrania 

 

 

 

Dodatkowe informacje