Logo

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych,

do klas  I  oraz do klas  IV  sportowychSzkołach Podstawowych

prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

odbędzie w dniach 1 - 9 marca 2018r. 


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Przetargi

Przetarg na wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej

Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

przy ul. Polowej 7/1,

w ramach rządowego programu Radosna szkoła

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Załącznik do SIWZ - wzory tablic

5. Wzór umowy i karty gwarancji

6. Dokumenty projektowe

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 

 

Przetarg na przebudowę boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej

Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku,

przy ulicy Polowej 7/1 (zakończony)

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Wzór umowy

5. Dokumenty projektowe:

Architektura

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

6. Ustosunkowanie do rozbieżności

7. Odpowiedź na zapytania z modyfikacją SP21

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Dodatkowe informacje