Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego 

Regulamin przetargu na wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego 

Umowa najmu 

Załączniki do regulaminu 

 

 

 

 

        Białystok dn. 28.09.2013 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w trybie zapytania o cenę

 

 do Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku  

ogłoszonym w dniu 12.08.2013 r.


Najkorzystniejsze oferty złożone przez wykonawców w poszczególnych pakietach.

 

PAKIET  I  - Artykuły Spożywcze.
Spółdzielnia Obrotu Towarowego
Przemysłu Mleczarskiego
15-959 Białystok ul Handlowa 4
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert 100% cen.
 
 
 
 
PAKIET II  - Mięso drób, wędliny.
 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ KLIM”
16-070 Choroszcz Konowały 44
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert 100% cena
 
 
 
 
PAKIET III  - Warzywa i owoce
ELMA” Elżbieta Olszewska
15-668 Białystok ul Upalna 92/14
Punkt Sprzedaży
uL Gen. Wł Andersa 40
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert 100% cena.
 
 
 
 
PAKIET  - IV Produkty mleczarskie.  
Spółdzielnia Obrotu Towarowego
Przemysłu Mleczarskiego
15-959 Białystok ul Handlowa 4
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert 100% cena.
 
 
 
 
PAKIET  - V  Ryby, przetwory rybne oraz mrożonki warzywa i owoce.
 
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„ MILAND” Sp. z o.o.
DZIAŁ GASTRONOMIA
15-111 Białystok Al. 1000-lecia P.P. 4
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert 100% cena.
 
 
 
Zamawiający zawrze umowy z Wykonawcami zgodnie z art.94ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 
 

Dodatkowe informacje