Przetarg na wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej

Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

przy ul. Polowej 7/1,

w ramach rządowego programu Radosna szkoła

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Załącznik do SIWZ - wzory tablic

5. Wzór umowy i karty gwarancji

6. Dokumenty projektowe

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 

 

Przetarg na przebudowę boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej

Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku,

przy ulicy Polowej 7/1 (zakończony)

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Wzór umowy

5. Dokumenty projektowe:

Architektura

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

6. Ustosunkowanie do rozbieżności

7. Odpowiedź na zapytania z modyfikacją SP21

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Dodatkowe informacje