Logo

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych,

do klas  I  oraz do klas  IV  sportowychSzkołach Podstawowych

prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

odbędzie w dniach 1 - 9 marca 2018r. 


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Interaktywne nauczanie i uczenie się - sprawozdanie ze szkolenia na Cyprze

W dniach 12 – 17 listopada 2013 r. uczestniczyłam w szkoleniu Interactive media for "interactive" teaching and learning (Interaktywne media w "interaktywnym nauczaniu i uczeniu się), które odbyło się na Cyprze. Organizatorem szkolenia był Bos - Life Long Learning Centre.  Znajduje się ono na oficjalnej liście katalogu Comenius-Grundtvig. Mój udział w tym szkoleniu był możliwy dzięki dofinansowaniu uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Celem tego programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich.

W szkoleniu oprócz mnie wzięli udział nauczyciele z Belgii, Czech i Grecji. Każdy z uczestników reprezentował inny sektor edukacji. Jef jest nauczycielem ekonomii w średniej szkole w Belgii, Zarine - nauczycielką informatyki i dyrektorką czeskiego gimnazjum, a Tina młodą nauczycielką języka angielskiego w szkole językowej w Grecji. Mieliśmy więc możliwość wymiany różnorodnych doświadczeń na różnych płaszczyznach nauczania.

Podczas zajęć poznawaliśmy narzędzia i programy do edycji filmów, tworzyliśmy przykładowe WebQuesty, poznawaliśmy zasady tworzenia blogów i administrowania nimi. Byliśmy pod wrażeniem umiejętności i doświadczenia jednego z trenerów - Davida Handsa z cypryjskiej telewizji crewHOUSE - operatora i fotografa. Wielkie emocje towarzyszyły nam podczas nagrywania filmu o sytuacji ekonomicznej na Cyprze, kiedy to z kamerą wędrowaliśmy ulicami Nikozji, filmowaliśmy i robiliśmy wywiady.

Zdobyte doświadczenia i umiejętności na pewno okażą się bardzo użyteczne w mojej pracy, a zawarte znajomości postaram się wykorzystać w planowanym przez szkołę projekcie Comenius. Niezwykła życzliwość organizatorów szkolenia, trenerów i uczestników, urok miasta i egzotyka Nikozji sprawiły, że moje wspomnienia z tego wyjazdu na długo pozostaną w mojej pamięci.

Halina Wencel

Dodatkowe informacje