Logo

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych,

do klas  I  oraz do klas  IV  sportowychSzkołach Podstawowych

prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019

odbędzie w dniach 1 - 9 marca 2018r. 


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym

wynosi 50 złotych.

UWAGA !!!      ZMIANA KONTA

Wpłat można dokonywać :

• w kasie szkoły, 

• u wychowawcy,

• na konto bankowe: 53 1540 1216 2054 6934 8026 0001

 

Dodatkowe informacje