Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 1-8 czerwca trwać będzie rekrutacja  uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej. Szczegóły na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Od 25 maja oddziały przedszkolne wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli  oraz  kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

 Rodzice będą musieli wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem w dniach 15-20 maja (do godz. 15.00). Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres e-mail szkoły. Dostarczenie oryginału deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.

 Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

Szkoła – wznowienie działalności

25 maja szkoła wznawia działalność w okresie pandemii COVID-19. Odbywać się będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie szkół podstawowych oraz  kryteria przyjęcia uczniów na wybrane zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-szkolach.html

 

Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

Z okazji stulecia powstania miasta Starosielce, które funkcjonowało w latach 1919-1954, Muzeum Podlaskie i Centrum Ludwika Zamenhofa zorganizowały wystawę plenerową. Przedstawia ona historię tej dzielnicy Białegostoku, która zawdzięcza swoje powstanie rozwojowi sieci kolei żelaznej w Imperium Rosyjskim – tutaj rząd carski ulokował warsztaty kolejowe. Prezentowany materiał poświęcony jest więc tematyce kolejarskiej, ale ukazuje też życie mieszkańców od lat 90. XIX w. po 60. ubiegłego wieku.

 

Otwarciu wystawy towarzyszył Spacer historyczny, który poprowadził licencjonowany przewodnik PTTK-u Pan Paweł Olszyński . Wycieczka przebiegała przez miejsca związane
z dziejami kolejnictwa, a także z życiem społecznym i samorządowym miasta.

„ Dowiedzieliśmy się, co to była szmacianka, gdzie znajdował się pierwszy Magistrat Miasta Starosielce, w którym budynku była Biblioteka im. Józefa Piłsudskiego, a w którym Kino „Kolejarz”. „Pan przewodnik opowiadał, że prawa miejskie Starosielce otrzymały 2 września1919 r. oraz o tzw. brukowej aferze”.  „Dowiedziałam się, że w pobliżu Dworca Starosielce była łaźnia, natomiast tam, gdzie jest dziś sklep „Zodiak” znajdowała się drewniana synagoga”. „Słuchaliśmy z ogromnym zaciekawieniem historii naszej dzielnicy i prawie jej dotykaliśmy (przedwojennej klamki w budynku przy ul. Boboli – kiedyś ul. Sienkiewicza)”.

Uczniowie kl. V B

z rodzicami i wychowawcą.

  • 20190922_113235-Kopiowanie
  • 20190922_122320-Kopiowanie
  • 20190922_110320-Kopiowanie

  • 20190922_110527-Kopiowanie
  • 20190922_111144-Kopiowanie
  • 20190922_143045-Kopiowanie

  • 20190922_110331-Kopiowanie

Dodatkowe informacje