Rodzice uczniów klas ósmych i Absolwenci!

Informacje na temat odbioru zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostały przesłane na konto Rodziców w dzienniku elektronicznym.

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych spowodowanym zagrożeniem koronawirusem zakończenie roku szkolnego 2019/2020  dla klas III i VIII odbędzie się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego według porządku przesłanego przez wychowawców.

W tym roku szkolnym zakończenie roku szkolnego odbywa się bez udziału rodziców.

Rodzice przyprowadzający uczniów proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły.

Na ręce uczniów zostaną przekazane listy gratulacyjne dla Rodziców.

Prosimy o zaopatrzenie Państwa dzieci w maseczki ochronne i długopisy do pokwitowania odbioru świadectwa u wychowawcy klasy.

Bezpośrednio po rozdaniu świadectw uczniowie powinni udać się do swoich domów.

Uczniowie klas I, II, IV, V, VI i VII odbiorą świadectwa we wrześniu. Rodzice, którzy planują przeniesienie dziecka do innej szkoły mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Uczniowie, za Wami 10 miesięcy zdobywania wiedzy. Za Wami również nowy sposób edukacji. Każdemu z Was gratulujemy wyników i życzymy bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Rodzicom pragniemy wyrazić podziękowanie za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania. Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i życzliwość.

 

Życzymy wspaniałych, słonecznych wakacji!

 
 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 1-8 czerwca trwać będzie rekrutacja  uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej. Szczegóły na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 

Szkoła – wznowienie działalności

25 maja szkoła wznawia działalność w okresie pandemii COVID-19. Odbywać się będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III, konsultacje dla uczniów i zajęcia rewalidacyjne. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie szkół podstawowych oraz  kryteria przyjęcia uczniów na wybrane zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-szkolach.html

 

Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

Tegoroczne Święto Szkoły obchodziliśmy pod hasłem Serce po wschodniej stronie.
Cały świąteczny tydzień wypełniły nam działania, spotkania, wystawy mające na celu pokazanie jak ważna jest historia i doświadczenie kresów. Uczniowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Podaruj wiersz, polegającej na przepisywaniu tekstów Zbigniewa Herberta, następnie utworami urodzonego we Lwowie poety obdarowywali ludzi zaangażowanych w życie szkoły. Z koncertem odwiedził nas słynny zespół Czeremszyna, który mówi o sobie, że zajmuje się Podlaską hodowlą muzyki żywej. Odbył się apel poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie klasy VI zaskoczyli wszystkich formą przedstawienia, bez słów, przy pomocy teatru cieni, oddali ogrom emocji, towarzyszących zwykłym ludziom, którym przyszło walczyć o wolność Polski. Obchodom towarzyszyły 3 wystawy: Czego nie wiecie o Polonii, Promocja polskiej przyrody za granicą oraz wypożyczona z Muzeum Sybiru Połączył ich Sybir. W najważniejszym dniu 14.11.2019 r. po nabożeństwie  w cerkwi i mszy świętej odbył się uroczysty apel, na którym w obecności wszystkich uczniów, nauczycieli i przybyłych rodziców podpisano Przesłanie Sybiraków. Główną uroczystość uświetnił koncert  współczesnych i klasycznych pieśni patriotycznych w wykonaniu dziewcząt z klasy VIII oraz wręczenie stypendiów. Najciekawszym doświadczeniem były spotkania uczniów klas II i III oraz VII i VIII z przedstawicielami Oddziału Białostockiego Związku Sybiraków. Uczniowie klas V i VI brali udział w konkursie plastycznym Polska - odległe horyzonty. Ostatniego dnia obchodów 15.11.2019 r. odbyła się Terenowa gra kresowa.

 

 

 • 20191113_105649-Kopiowanie
 • gra-ter.-Kopiowanie
 • sptkanie-prez.-2-Kopiowanie

 • Tekst-przesania-Kopiowanie
 • Sybiracy--Kopiowanie
 • W-Przyroda-Kopiowanie

 • spotanie-kl.-II---III-Kopiowanie

 

 

 • Photo2
 • Photo14
 • Photo1

 • Photo16
 • Photo7
 • Photo13

 • Photo17
 • Photo8
 • Photo18

 • Photo6
 • Photo9
 • Photo12

 • Photo10
 • Photo4
 • Photo3

 • Photo11
 • Photo5
 • Photo15

Dodatkowe informacje