Komunikat do rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym czasie będą prowadzić naukę zdalną,  przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu będą wykorzystywać dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. dostępnych  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

 
 
Wszystkich uczniów zachęcamy do korzystania z wirtualnej biblioteki.

Wykorzystajcie czas wolny na czytanie lektur na stronie https://lektury.gov.pl/

Nauczyciele bibliotekarze

Tradycyjnym wydarzeniem w bibliotece szkolnej jest Pasowanie na czytelnika. W tym roku szkolnym 100 uczniów klas I dołączyło do grona aktywnych czytelników. Uroczystość pasowania odbyła się w dniach 2 i 3 grudnia w czytelni. Brały w niej udział również uczennice klasy 4a, które przygotowały krótką inscenizację pt. "Smutna Królewna" oraz zadawały pierwszakom zagadki dotyczące znajomości baśni. Uczniowie wysłuchali też "Próśb książek" oraz utrwalili najważniejsze punkty Regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej.

Najważniejszym momentem było uroczyste wypowiedzenie słów przysięgi oraz pasowanie każdego ucznia ogromną kolorową linijką. Na pamiątkę nowi czytelnicy otrzymali zakładki wykonane przez uczniów klas trzecich.

 

Dodatkowe informacje