Tradycyjnym wydarzeniem w bibliotece szkolnej jest Pasowanie na czytelnika. W tym roku szkolnym 100 uczniów klas I dołączyło do grona aktywnych czytelników. Uroczystość pasowania odbyła się w dniach 2 i 3 grudnia w czytelni. Brały w niej udział również uczennice klasy 4a, które przygotowały krótką inscenizację pt. "Smutna Królewna" oraz zadawały pierwszakom zagadki dotyczące znajomości baśni. Uczniowie wysłuchali też "Próśb książek" oraz utrwalili najważniejsze punkty Regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej.

Najważniejszym momentem było uroczyste wypowiedzenie słów przysięgi oraz pasowanie każdego ucznia ogromną kolorową linijką. Na pamiątkę nowi czytelnicy otrzymali zakładki wykonane przez uczniów klas trzecich.

 

Dodatkowe informacje