Ogłoszenie

Zwroty za obiady uczniów przebywających na kwarantannie będą dokonywane na konto Rodziców podane w deklaracji.

 

 "W dniu tego wspaniałego święta, za trudną pracę z nami i okazane serce, chylimy głowy w ogromnej podzięce"

- Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom szkoły

- uczniowie klasy III a.  


 

Dodatkowe informacje