Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Udział w festynie z okazji Dnia Dziecka

1 czerwca dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wzięły udział w festynie zorganizowanym przez Prezydenta p. Tadeusza Truskolaskiego. Dzieci brały udział w różnych konkursach i zabawach ruchowych. Dodatkową atrakcją były "dmuchańce" oraz słodkości. W drodze powrotnej zrobiliśmy zdjęcie pod pomnikiem Patrona naszej szkoły. 

 

 

 

 • 010620176036
 • 010620176037
 • 010620176038

 • 010620176039
 • 010620176040
 • 010620176041

 • 010620176042
 • 010620176043
 • 010620176045

 • 010620176046
 • 010620176047
 • 010620176048

 • 010620176049
 • 010620176058
 • 010620176059

 • 010620176060
 • 010620176061
 • 010620176062

 • 010620176065
 • 010620176067
 • 010620176074

 • 010620176075
 • 010620176076
 • 010620176078

 • 010620176079
 • 010620176082
 • 010620176083

 • 010620176087

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje