Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Ciekawa lekcja przyrody

 

        W klasie VI c dnia siódmego czerwca lekcję przyrody przeprowadziła Pani Marzena Giedrewicz z Urzędu Miejskiego. Bardzo interesująco opowiedziała o płazach żyjących w Białymstoku. Uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze fakty z fizjologii życia tych zwierząt, rozszerzyli wiedzę na temat miejsc siedliskowych, znaczenia w przyrodzie. Wysłuchali także głosów charakterystycznych dla poszczególnych gatunków. Na pamiątkę każdy otrzymał folder prezentujący płazy.

  • 100_6651
  • 100_6656
  • 100_6657

  • 100_6658
  • 100_6659
  • 100_6660

  • 100_6662

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje