Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 ZIELONA SZKOŁA „KULKA”

W dniach 30-31.05.2017r. klasy V były na wycieczce szkolnej w Kulce. W ramach „Zielonej szkoły” mieliśmy różne, atrakcyjne zajęcia: kosmiczny trener, waterball, quady,  park linowy. Uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych „Wszyscy różni, a tacy sami”. Wieczorem mieliśmy ognisko z atrakcjami: konkursami, zabawami, śpiewem. Skorzystaliśmy z pięknej pogody, cały czas spędziliśmy na świeżym powietrzu. Bawiliśmy się doskonale, pełni nowych doświadczeń i wrażeń wróciliśmy do szkoły.

 

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sp21bialystok.pl/images/wydarzenia_2016_2017/czerwiec/zielona_szkola_kulka

Dodatkowe informacje