Logo

Wzięliśmy udział w IX MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ARTYSTYCZNYM im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Celem konkursu jest pokazanie piękna otaczającego nas świata i promowanie młodych artystów. Twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży, a także odkrywaniu talentów wśród dzieci niepełnosprawnych.

Tematyka prac plastycznych: 

  • 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
  • Polska wielu kultur
  • Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka – 105. rocznica urodzin poety
  • Bohaterowie bajek i baśni
 
 
 

 

Dodatkowe informacje