Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Dzień Ziemi ze Smokiem jaroszem i przedszkolakami

25 kwietnia w ramach współpracy placówek wychowawczych szkoła nasza gościła dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 77 im. Simony Kossak w Białymstoku "Rumiankowego Przedszkola". Przedszkolaki, 5- latki pod kierunkiem pań: Urszuli Czykwin i Eweliny Ostrowskiej pokazały nam, jak dbać o naszą planetę Ziemię .

Klasa III d z wychowawczynią Małgorzatą Besztak w ramach programu "Warzywa i owoce w szkole" oraz propagowania czytelnictwa, przygotowała humorystyczne przedstawienie "Smok Wawelski jaroszem?".

Wszystkim podobał się krakowiak zatańczony przez dziewczynki.

Prosty wniosek z bajki

tej naszej wypływa,

jeśli chcesz być zdrowy,

jedz jednak warzywa.

 

 

 • img_1137
 • img_1138
 • img_1139

 • img_1140
 • img_1141
 • img_1142

 • img_1143
 • img_1144
 • img_1145

 • img_1147
 • img_1148
 • img_1150

 • img_1151
 • img_1152
 • img_1153

 • img_1155
 • img_1156

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje