Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Zajęcia z ekologii – ekologiczna biżuteria

W naszym oddziale przedszkolnym uczymy się jak dbać o przyrodę. 4 kwietnia 2017 r. odbyły się kolejne już warsztaty twórczego recyklingu. Tym razem próbowaliśmy wykonać ekologiczną biżuterię m.in. z odpadów. Prawda, że ładna?

 


 • 20170404_124718
 • 20170404_124807
 • 20170404_125426

 • 20170404_125436
 • 20170404_125444
 • 20170404_125449

 • 20170404_125502
 • 20170404_125511
 • 20170404_125515

 • 20170404_130514
 • 20170404_130520
 • 20170404_134037

 • 20170404_134045
 • 20170404_134804
 • 20170404_134815

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje