Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Wyjazd do kina

11 kwietnia 2017 r. wyjechaliśmy na wycieczkę do kina Helios w Galerii Alfa. Obejrzeliśmy bajkę „Munio. Strażnik Księżyca”. Seans poprzedziło spotkanie z funkcjonariuszami policji i ich wyszkolonymi pupilami – psami. Dowiedzieliśmy się, jak dbać o czworonoga oraz jak zachować się w sytuacji niebezpieczeństwa – ataku psa.

 

 

  • 01
  • 1
  • 2

  • 3
  • 4
  • 5

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje