Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Spotkanie z pieskiem Hlipkiem

We wtorek (25.04.2016 r.) odwiedził nas piesek Hlipek i jego Pani . To bardzo mądry mały piesek. Jego Pani nauczyła nas, jak należy odczytywać komunikaty wysyłane przez psy oraz jak postępować z psami.

 

 

 

  • 20170425_104255
  • 20170425_104304
  • 20170425_104326

  • 20170425_110202
  • 20170425_110236
  • 20170425_111011

  • 20170425_111030
  • 20170425_111034

Simple Image Gallery Extended

 

 

Dodatkowe informacje