Logo

U  W  A  G  A

Informujemy,że od dnia 01 września 2017 roku, nie będzie możliwości dokonywania żadnych wpłat gotówkowych (za żywienie, pobyt dziecka
w oddziale przedszkolnym, wynajem, duplikaty dokumentów).

Opłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na wskazane rachunki bankowe szkoły.

Wypłaty stypendium szkolnego realizowane będą tylko na rachunek bankowy rodzica/opiekuna ucznia

 Odwiedziny u Jana Klemensa i Izabelli Branickich

Uczniowie z klasy II d i IIe wybralli się do Muzeum Historycznego. na zajęcia interkatywne dotyczące historii naszego miasta. W oparciu o stałą wystawę „Białystok – makieta barokowego miasta” dzieci poznały historię Białegostoku za czasów Jana Klemensa Branickiego. Oglądały ryciny z pałacowych ogrodów i barokowe stroje, które mogły przymierzyć. W części plastycznej dzieci projektowały wielkoformatowe stroje szlachcica i szlachcianki. Zajęcia plastyczne urozmaicił koncert muzyki barokowej nagrany w auli Pałacu Branickich.

 

 • dscn3936
 • dscn3937
 • dscn3938

 • dscn3939
 • dscn3940
 • dscn3941

 • dscn3942
 • dscn3943
 • dscn3944

 • dscn3946
 • dscn3947
 • dscn3948

 • dscn3949
 • dscn3950
 • dscn3951

 • dscn3952
 • dscn3953
 • dscn3954

 • dscn3955
 • dscn3956
 • dscn3957

 • dscn3958
 • dscn3959
 • dscn3960

 • dscn3961

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje